Les presents Condicions Generals d'Ús i de Contractació (d'ara endavant, “les Condicions Generals”) regeixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, l'accés i la utilització del lloc web accessible mitjançant el nom de domini www.carviresa.com i els seus subdominis (d'ara endavant, “el Lloc web”), així com la contractació de productes i/o serveis a través d'aquest. El simple accés al Lloc web atribueix a qui ho realitza la condició d'Usuari del Lloc web (d'ara endavant, “el “Usuari”) i implica l'acceptació de tots els termes inclosos en aquestes Condicions Generals. En cas de no estar d'acord amb aquestes Condicions Generals, l'Usuari ha d'abandonar immediatament el Lloc web sense utilitzar-ho.

Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'Usuari manifesta:

- Que ha llegit, entén i comprèn l'aquí exposat.

- Que és major d'edat d'acord amb la normativa vigent en el seu lloc de residència, en cas contrari el menor haurà de comptar amb l'autorització dels seus representants legals.

- Que, en cas que es disposi a contractar algun producte i/o servei, té capacitat suficient per a això.

- Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

L'Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi al Lloc web, ja que el mateix i aquestes Condicions Generals poden sofrir modificacions.

El titular del Lloc web es reserva la facultat de realitzar, a qualsevol moment, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis, de les presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del Lloc web.

La modificació d'aquestes Condicions Generals no afectarà als béns o promocions que haguessin estat adquirits prèviament a aquesta modificació.

En cas que CARVIRESA encarregui a un tercer de confiança la custòdia de les successives versions de les condicions generals, ambdues parts reconeixen com a única versió vàlida d'aquestes condicions a cada moment aquella que consti en la base de dades del tercer de confiança.

1. Informació general del Lloc web

En compliment de l'establert per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'ofereix la informació general del Lloc web:

Titular: C.A.R. VINÍCOLES REUNIDES, S.A. (d'ara endavant, “CARVIRESA”).

Domicili social: Avinguda Tarragona s/n, 25300 Tárrega. LLEIDA.

C.I.F.: A-25012154

E-mail: carviresaweb@carviresa.com

Telèfon: 973 310732

Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida Prenc IV, Foli 12

2. Condicions de Contractació

Les presents condicions de contractació regulen les modalitats i les condicions de venda dels productes comercialitzats a la web per CARVIRESA.

Tots els contractes per a la venda de productes per part de CARVIRESA als seus clients estan regulats per les presents condicions de contractació, les quals formen part integrant i substancial de cada proposta, comanda i confirmació de comanda del producte en si.

Les condicions de contractació aplicables a la seva comanda seran aquelles que estiguin en vigor en la data que s'efectuï el mateix i la mera formalització del mateix implicarà el coneixement i acceptació sense reserves i irrevocable d'aquestes condicions.

2.1. Registre de l'Usuari

La utilització dels serveis de venda de productes prestats per CARVIRESA implica la necessitat de registre de l'Usuari en el Lloc web.

L'Usuari haurà de procedir al seu registre indicant el seu nom complet, adreça de correu electrònic i les altres dades obligatòries sol·licitades durant aquest procés.

En el cas d'Usuaris de perfil professional procediran a emplenar les mateixes dades però especificant el seu N.I.F i altres dades que es puguin sol·licitar corresponents a la seva activitat comercial. Com a professional, si aquest desitja operar sota unes condicions específiques de servei se li indicarà en pantalla i mitjançant el seu e-mail de confirmació de registre que haurà de posar-se en contacte amb CARVIRESA per definir aquestes condicions,   reservant-se CARVIRESA el dret a la seva acceptació i activació com aquest tipus d'Usuari. En el cas de ser un client de perfil professional li aconsellem lllegir l'apartat CLIENTS PROFESSIONALS.

Una vegada completat el registre, s'enviarà un missatge al compte de correu designat amb un enllaç que l'Usuari haurà de seguir per confirmar que disposa d'accés a la mateixa.

En tot cas, s'exigirà que l'Usuari accepti les presents Condicions Generals, així com la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Una vegada que l'Usuari està registrat correctament a la web pot en tot moment accedir a “El meu Compte”. A través de “El meu Compte” l'Usuari pot modificar les seves dades personals així com les dades relacionades amb l'enviament de comandes, o comprovar si té comandes pendents de lliurament.

En el cas que Usuaris de perfil professional, ja acceptats i emmarcats en aquesta tipologia de client, modifiquin algun de les seves dades així com les dades relacionades amb l'enviament de comandes, CARVIRESA es reserva el dret de l'acceptació i activació d'aquestes noves dades a aquest tipus d'Usuari.

A l'apartat de “El meu Compte” l'Usuari pot visualitzar els xecs regal dels quals disposi, descarregar les factures de les comandes, i la possibilitat de cancel·lar el compte a qualsevol moment indicant un motiu pel qual desitja cancel·lar-la.

2.2.  Condicions dels xecs-regal

Els Xecs regal permeten canviar el seu import en realitzar una compra de productes a través del Lloc web.

Els Usuaris podran aconseguir un Xec regal mitjançant la seva compra a través del Lloc web i pels imports i les condicions predefinides per CARVIRESA. Cada Xec regal inclou un codi promocional únic que l'Usuari haurà d'aplicar al llarg de la tramitació de la seva comanda per beneficiar-se del descompte corresponent en la seva compra.

Els Xecs regal podran ser canviats per qualsevol persona que introdueixi el codi associat a les mateixes en el Lloc web, per la qual cosa aconsellem tractar-les de forma confidencial i no facilitar els codis a tercers diferents dels seus beneficiaris. CARVIRESA no assumeix responsabilitat alguna pel mal ús del Xec regal derivat d'una acció o omissió de l'Usuari.

Els Xecs regal no seran bescanviables per diners. En tot cas, els Xecs regal adquirits poden ser objecte del dret de desistiment per part de l'Usuari comprador, conforme al descrit a l'apartat “Dret de Desistiment”

Els productes adquirits mitjançant el bescanvi d'un Xec regal estaran, igualment, sotmesos als drets descrits en aquestes condicions, tals com, a manera d'exemple no limitatiu, els drets de desistiment i de garantia.

 2.3.  Selecció dels productes per l'Usuari

Tot Usuari registrat podrà contractar a través del Lloc web la compra de productes.

El procés de compra en CARVIRESA es basa en una cistella virtual, a la qual l'Usuari pot afegir els productes que desitgi adquirir.

Per afegir productes a la cistella de la compra, una vegada l'Usuari es troba a la pàgina de descripció del producte i seleccionades les opcions de personalització disponibles, ha de seleccionar l'opció “Afegir a cistella” facilitada.

A tot moment l'Usuari pot accedir i modificar el contingut de la cistella.          

2.4.  Tramitació de la comanda

Una vegada es trobin en la cistella de la compra els productes que desitgi adquirir, l'Usuari podrà iniciar la tramitació de la comanda, seleccionant l'opció “Veure cistella”, opció que mostrarà a l'Usuari el contingut de la cistella virtual, permetent la modificació dels productes seleccionats i la seva eliminació de la cistella de la compra.

L'Usuari ha d'assegurar-se que els productes indicats en pantalla són els que desitja adquirir i seleccionant la corresponent a l'adreça d'enviament. En aquest punt es mostra el preu total dels productes seleccionats i les despeses d'enviament generades. També en aquest apartat, l'Usuari podrà visualitzar, si escau, les promocions automàticament aplicades a la seva comanda, utilitzar els codis promocionals i/o els xecs regal dels quals disposi.

Prement ”PROCESSAR”, l'Usuari accedeix a un panell on haurà d'indicar les dades d'enviament; per prosseguir amb el procés de contractació, l'Usuari ha de confirmar la informació de l'enviament, incloent el seu nom complet, telèfon i adreça, emplenant tots els camps marcats com a obligatoris. En aquesta mateixa pantalla l'usuari ha de seleccionar el mètode d'enviament escollit.

Per prosseguir amb la contractació l'Usuari, una vegada estiguin totes les dades revisades i acceptats, ha de prémer “CONTINUAR”.

En aquest punt apareixen les dades de facturació i les formes de pagament. Si l'Usuari desitja que l'adreça de facturació sigui diferent a la d'enviament, haurà de marcar l'opció “Nova Adreça” (per afegir una nova) o “Editar Adreça” (per editar l'actual) i emplenar la informació corresponent.

En la següent fase del procés de compra, l'Usuari haurà de seleccionar la forma de pagament. En aquest moment s'indica de nou a l'Usuari l'import exacte a pagar, resultant de sumar el preu dels productes i les despeses d'enviament, nets de l'eventual descompte promocional i/o xec regal.

Seguint l'enllaç “CONFIRMACIÓ DE COMANDA”, es conduirà a l'Usuari a la passarel·la de pagament seleccionada. Una vegada tramitat el pagament correctament, es tramitarà la comanda de forma automàtica, confirmant en pantalla la informació de la comanda i enviant un correu electrònic a l'Usuari confirmant l'operació.

En aquest apartat l'Usuari podrà incloure les informacions útils que consideri necessàries per al missatger, si ben CARVIRESA no pot garantir el seu compliment.

 2.5.  Preus

Els preus dels productes són els indicats en la descripció que se'ls adjunta. Tots els preus indicats en la descripció de producte, les despeses d'enviament i altres serveis s'expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (I.V. A), Durant el procés de comanda sempre s'informarà a l'usuari del preu total, inclosos tots els impostos i altres costos tals com a possibles despeses de lliurament.

El preu dels articles no inclou el transport, apareixen diverses opcions a escollir per part del client abans de confirmar la comanda. Tots els preus de transport estan reflectits a l'apartat d'aquesta web: ”Condicions d'enviament”. Per a comandes especials de gran volum dependrà del volum i pes de l'enviament, en aquest cas CARVIRESA es posarà contacte amb el client.

Els preus i ofertes que apareixen en el lloc web són vàlids al moment en què ocorren, tret que altres termes específics a la pàgina web indiquin el contrari. Es poden produir errors en els preus, errors d'ortografia i altres errors.

Durant el procés de confirmació de la comanda, CARVIRESA verifica els preus. Si el preu correcte és menor que el preu indicat, es cobrarà a l'Usuari la quantitat menor. Si el preu correcte és major que el preu que apareix en el lloc web, CARVIRESA es posarà en contacte amb l'Usuari. Si no existeix manera d'establir comunicació, CARVIRESA rebutjarà l'oferta i l'hi notificarà a l'Usuari per correu electrònic.

2.6. Revisió de productes.

L'Usuari és el responsable d'inspeccionar el producte i notificar a CARVIRESA qualsevol queixa.

 Si l'envàs està danyat recomanem encaridament a l'Usuari no acceptar l'enviament sense comprovar el bon estat del producte a l'interior.

Sense perjudici dels drets legals de l'usuari, aquest és el responsable d'inspeccionar el producte i notificar a CARVIRESA qualsevol queixa. En cas de producte defectuós o disconformitat amb la seva sol·licitud, l'Usuari té l'opció de retornar el producte defectuós i CARVIRESA li retornarà el preu de la compra i totes les despeses d'enviament. Recomanem a l'Usuari que llegeixi atentament l'apartat d'aquesta web: "Devolucions".

2.7.  Forma de pagament

La compra de productes a través de la pàgina web de CARVIRESA permet les següents formes de pagament:

- Pagament mitjançant targeta de dèbit o crèdit (VISA, MASTERCARD) a través d'un TPV virtual.

- Pagament per Paypal.

- Transferència Bancària. En escollir aquesta forma de pagament i en finalitzar la compra li apareixeran les nostres dades bancàries per poder efectuar-ho. És molt important que en realitzar la transferència en el camp REMITENT o ORDENANT indiqui el següent: N° de comanda - El seu nom i cognoms o nom comercial de l'empresa.

- Pagament concertat. (Només per a clients professionals previ acord entre CARVIRESA i l'Usuari que operi sota aquest perfil). Si l'usuari comprador sota pagament concertat incomplís l'obligació d'aquest pagament pactat dintre del termini i en la forma escaient, quedarà CARVIRESA facultada per resoldre, de ple dret, el contracte de contractació, podent exigir el lliurament de la mercaderia i l'import dels efectes pendents. Amb independència de l'anterior, la demora en el pagament de les respectives obligacions de pagament constituirà a l'usuari comprador en mora, amb l'obligació d'abonar a més del principal, l'interès i despeses bancàries vigents al moment de l'impagament.

CARVIRESA no té accés a les dades bancàries vinculades als mitjans de pagament i no coneix ni registra aquestes dades durant l'operació de pagament.

CARVIRESA no acceptarà mètodes de pagament no especificats anteriorment. Si l'Usuari intenta pagar amb qualsevol altre mètode, CARVIRESA no serà responsable de la pèrdua del seu pagament o de qualsevol altre dany causat per la seva acció.

Per mantenir la pròpia seguretat de l'Usuari i prevenir el frau, se li sol·licitarà als Usuaris que escullin com a mètode de pagament la targeta de crèdit a través d'un TPV virtual, una sèrie de dades necessàries que apareixeran en un formulari indicant el nom del propietari de la targeta, tipus de targeta, data de caducitat de la targeta i codi de seguretat. Aquest codi de seguretat (CCV) és el nombre de tres dígits que figura en el revers de la targeta de crèdit. En general, apareix a la dreta del nombre de targeta de crèdit.

L'Usuari ha de tenir en compte que l'adreça de facturació s'ha d'introduir exactament com apareix en el seu extracte bancari.

2.8. RESERVA DE DOMINI (SOLAMENT PER A USUARIS PROFESSIONALS AMB PAGAMENT CONCERTAT)

CARVIRESA es reserva la propietat de la mercaderia fins al pagament íntegre del preu pactat.

CARVIRESA, àdhuc després de lliurada la possessió de la mercaderia venuda al comprador, no transmet a aquest el domini fins que aquest li pagui per complet el preu convingut, de manera que el pagament fins a l'últim venciment de la factura actua a manera de condició suspensiva de l'adquisició pel comprador del domini de la mercaderia comprada, per la qual cosa verificat el pagament en les condicions pactades es produeix la transferència del domini de forma automàtica. Durant el temps que persisteixi la Reserva de Domini, els riscos de pèrdua, destrucció, deterioració o ús fraudulent de la mercaderia correran per compte del comprador.

2.9.  Confirmació de la recepció de l'acceptació

Una vegada finalitzat el procés de compra, l'Usuari rebrà, en l'adreça de correu electrònic designada en el formulari de registre, un correu electrònic de confirmació de forma immediata, on apareixerà l'import exacte, agregant-se les despeses d'enviament corresponents. Des de llavors serà efectiu el contracte de compra-venda.

L'Usuari podrà fer seguiment de les seves comandes a través del nostre lloc web, seleccionant “El meu compte” i clicant a “veure les meves comandes”. L'usuari també serà informat de l'estat de la seva comanda mitjançant l'e-mail especificat en el formulari de registre.

Encara que la botiga online està oberta les 24 hores del dia, la mateixa podria tancar-se per manteniment, que CARVIRESA procura fer en horari nocturn per causar les mínimes molèsties als clients.

Amb la finalitat de protegir als clients i mantenir la seguretat de comprar en línia, podem realitzar comprovacions de les dades que l’Usuari aporti en realitzar una comanda. Aquests controls poden incloure la verificació d'adreça i mètode de pagament per prevenir el frau.

Si l'Usuari comet un error en fer la comanda, es recomana contactar immediatament amb el nostre equip a través del telèfon que apareix a la web, que estarà encantat de solucionar el problema. No obstant això, s'aconsella a l'Usuari revisar la seva compra abans de fer la comanda. Abans d'enviar la comanda, l'Usuari té la possibilitat d'editar tota la informació que ha introduït, com l'adreça d'enviament o de facturació, o la informació de la targeta de crèdit, o canviar o esborrar articles en la seva cistella de la compra.

CARVIRESA pot rebutjar una oferta o cancel·lar una compra en qualsevol de les següents situacions, sense ser responsables de cap dany o cost. L'hi notificarà a l'Usuari per correu electrònic abans d'emprendre qualsevol acció, per tractar de resoldre el problema i retornar qualsevol pagament fet sense deducció:

-La informació de pagament de l'usuari no és correcta o no és verificable.

-Si CARVIRESA creu que la comanda pot haver estat efectuat amb finalitats fraudulentes o en relació amb un delicte o una altra activitat il·legal.

-S'ha produït un error involuntari en el lloc web

-CARVIRESA té raons per creure que l'Usuari no és major d'edat

-L'Usuari no resideix a les zones de venda especificades per a aquesta web o no s'ha pogut realitzar el lliurament en l'adreça que l'Usuari va proporcionar.

2.10. Enviament

L'enviament es realitza conforme a les condicions indicades a l'apartat de la WEB: ”Condicions d'enviament”

L'enviament solament està disponible a les adreces d'Espanya peninsular, Illes Canàries i Balears (excepte Ceuta, Melilla).

Els terminis de lliurament segons destinació estan especificats en la taula informativa que apareix en “Condicions d'enviament”

A tot moment l'Usuari estarà informat mitjançant e-mail sobre l'estat de la seva comanda i del moment en què est surt del nostre magatzem.

3. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tot la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 4. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran i interpretaran conforme a la legislació espanyola. CARVIRESA i l'Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals corresponents al domicili de CARVIRESA, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 5. Imatges

La fotografia del producte no és contractual, és a dir, els colors poden tenir diferent tonalitat en diferents pantalles d'ordinador o còpies d'impressora, així com la imatge sempre pot variar una mica respecte de la realitat podent sofrir modificacions en el transcurs del temps.

CARVIRESA no es responsabilitza de canvis per aquest concepte, encara que estudiarà cada cas de forma individualitzada per garantir la satisfacció final del client. CARVIRESA recomana contrastar la informació visual amb la descripció redactada del producte.