Si vostè és un client professional en aquest apartat li indiquem com procedir per activar les condicions específiques per a professionals.

REGISTRE

Haurà de seleccionar l'opció EMPRESA indicant el nom de la companyia, el seu NIF i nom i cognoms de persona de contacte que efectua el registre així com tots els camps obligatoris que se li sol·licitaran.

PREUS

A partir d'aquest moment podrà començar a comprar en la nostra tenda online però operant sota condicions de client particular, és a dir:

- Els preus que li apareixeran seran els assignats a aquest tipus de client.
- Les formes de pagament que li apareixeran durant el procés de compra seran les assignades a aquest tipus de client.

ACTIVACIÓ DE CONDICIONS PROFESSIONALS

Una vegada ens remeti els requisits específics que li detallem al següent apartat REQUISITS PREVIS ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS haurà de posar-se en contacte amb la nostra seu central al tel.973-301732 o enviar-nos un e-mail a carviresaweb@carviresa.com si desitja que li activem les nostres condicions per a professionals tant a nivell de preus com de formes de pagament.

Formes de pagament

Una vegada estiguin activades les seves condicions com a Client professional, se li assignarà per defecte l'opció de pagament per TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA doncs haurà d'esperar a rebre la factura definitiva, que li remetrem per e-mail tal com li indiquem en el següent punt, per procedir a realitzar el pagament, indicant-li el sistema totes les dades necessàries per efectuar-ho..

Per a que li activem l'opció de pagament negociat CARVIRESA PAY, haurem d'haber establert una rutina operativa. En quan desitji que li activem aquesta opció poseu-vos en contacte amb nosaltres tenint en compte el punt següent (Sobre formes de pagament).

Facturació


En quan hagi realitzat la comanda online haurà d'esperar a la nostra factura definitiva que li remetrem per e-mail on li aparareixeràn desglossats tots els I.V.A. a l'igual que els imports corresponents al Recàrrec d'Equivalència en el cas de tenir algun càrrec impositiu d'aquest tipus.

REQUISITS PREVIS ESPECÍFICS PER A PROFESSIONALS

Com a requisit imprescindible per tramitar la seva sol·licitud haurà de remetre'ns per e-mail a carviresaweb@carviresa.com indicant en el concepte del mateix NOU CLIENT ALTA WEB PROFESSIONAL la següent documentació:

Acreditativa

Haurà d'acreditar la seva activitat comercial amb el CERTIFICAT I.A.E. que pot aconseguir ràpidament a través de la web de la AEAT.

Sobre formes de pagament

Quan arribat el moment desitgi efectuar els pagaments de les seves compres mitjançant prèvies condicions de pagament acordades amb la nostra empresa haurà de sol·licitar-nos l'Ordre de domiciliació de deute directe SEPA CORE que li enviarem per e-mail i ens deurà re-enviar degudament emplenada.

ENVIAMENTS

Si realitza comandes de gran volum consulti'ns prèviament el preu de l'enviament