1. Informació i dades

C.A.R. VINÍCOLES REUNIDES, S.A. (d'ara endavant, “*CARVIRESA O EL RESPONSABLE DE LA WEB”).

Domicili social: Avinguda Tarragona s/n, 25300 Tárrega. LLEIDA.
C.I.F.: A-25012154
E-mail: carviresaweb@carviresa.com
Telèfon: 973 310732
Dades registrals: Registre Mercantil de Lleida. Tom IV, Foli 12.

2. Propietat Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d'aquesta web, disseny gràfic i continguts, són propietat de CARVIRESA i a aquesta correspon l'explotació dels mateixos.

3. Aspectes tècnics

CARVIRESA no assumeix cap responsabilitat derivada de problemes tècnics no imputables a la nostra societat ni de danys causats per tercers.

4. Incorporació de dades personals als fitxers de CARVIRESA

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li sol·licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporats en el Registre d'Activitats de Tractament, del com és responsable EL RESPONSABLE DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, normativa legal vigent en matèria de protecció de dades i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL RESPONSABLE DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, salvo per obligació legal.

Exercici dels seus drets: 
 
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CARVIRESA. estem tractant dades personals que els concernissin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CARVIRESA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

-Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a:  carviresaweb@carviresa.com
-En l'adreça de correu electrònic indicada li proporcionarem els formularis corresponents per exercitar materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En cas que consideri vulnerats els seus drets per que es refereix a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.
 
EL RESPONSABLE DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel citat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i altra normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

EL RESPONSABLE DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius *cookie o s'adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EL RESPONSABLE DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privadesa d'aquests llocs web ni de les *cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l'usuari.

La nostra política pel que fa al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. Seguretat en els accessos

L'accés a les nostres pàgines es realitza a través de línia segura.

6. Publicació de dades personals en el lloc web

L'Usuari sap i accepta que en realitzar comentaris o qualificacions sobre els productes oferts per *CARVIRESA, amb el seu nom d'usuari, podrà ser mostrat a la resta d'usuaris del Lloc web.

7. Cookies

Per informar-se sobre les cookies, llegeixi la nostra política sobre aquest tema