Les següents condicions relacionades amb devolucions dels nostres productes no s'apliquen en el cas d'exercici del dret de desistiment.

Dret de desistiment.

El comprador disposarà en tot cas d'un termini de catorze (14) dies naturals després de la recepció del Producte per exercir el seu dret de desistiment sense haver de justificar raons o tenir sanció alguna.

De conformitat amb l'article 102.d) del Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, no sent aplicable el subministrament de béns que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, per la qual cosa no es podrà exercir el dret de desistiment sobre les ampolles que hagin estat obertes per exemple, a causa de la ràpida deterioració del contingut en tals casos.

El comprador haurà de manifestar la seva intenció de desistir dins del termini indicat i haurà de procedir a la devolució del producte. Per a això l'Usuari podrà remetre un correu electrònic a l'adreça carviresaweb@carviresa.com incloent el seu nom i adreça, així com el nombre de la seva comanda. També podrà contactar de forma telefònica amb la finalitat d'agilitar el procés de devolució dels imports corresponents.

CARVIRESA reemborsarà les sumes abonades per l'Usuari sense retenció de despeses. No obstant això, el cost de la devolució del producte serà a càrrec de l'Usuari.

Rebuts els productes sobre els quals recau el desistiment i verificat el seu correcte estat, CARVIRESA retornarà a l'Usuari les sumes abonades en un termini màxim de 10 dies naturals. Els productes que no conservin el seu embalatge original podran sofrir una depreciació.

Garantia Satisfacció Total

CARVIRESA ofereix una garantia addicional a l'Usuari denominada “Garantia Satisfacció Total”, sobre la base de la qual, l'Usuari té la possibilitat de retornar les diferents unitats adquirides d'un producte si en provar una unitat de producte el mateix està defectuós o en mal estat.

L'Usuari disposa d'un termini de 7 dies naturals des de la recepció dels productes per sol·licitar la devolució dels productes, remetent un correu electrònic a carviresaweb@carviresa.com i especificant com a assumpte “Garantia  Satisfacció Total”. L'Usuari haurà de fer constar el nombre de comanda i els productes que vol retornar.

L'Usuari haurà de retornar la resta de les unitats del producte que no han estat tastades en perfecte estat (no danyades, embrutades o obertes per l'Usuari), correctament protegides i, idealment, en el seu embalatge d'origen. Després de la comprovació per part de CARVIRESA del bon estat dels productes es procedirà al reemborsament de l'import corresponent a les unitats retornades en un termini màxim de 10 dies naturals utilitzant el mateix mitjà de pagament que l'Usuari va utilitzar per a la compra inicial. Aquesta garantia no s'estén a les despeses de transport de la devolució, que seran a càrrec de l'Usuari.

Per a la devolució de productes l'Usuari utilitzarà el mateix mètode de transport amb el qual CARVIRESA li remet la comanda objecte de la devolució, amb l'excepció que l'Usuari, per les circumstàncies que fossin, decideixi fer-ho directament en la nostra superfície comercial (Agrobotiga) de Tárrega. (Lleida) evitant, lògicament, qualsevol despesa de transport.

En el cas de produir-se un error d'enviament per part de CARVIRESA i que el producte no es correspongui amb el sol·licitat l'Usuari o li hagi arribat trencat o danyat l'Usuari podrà procedir a la devolució del mateix sense cost algun de transport.

El producte ha de ser retornat en perfectes condicions (per a errors d'enviament) i en les mateixes condicions en què l'Usuari ho va rebre (en cas de productes danyats) i en el seu embalatge original.

Si revisat l'article pels nostres empleats, considerem que s'han complert els requisits exigits per a la devolució de l'article, procedirem a retornar a l'Usuari l'import íntegre de la compra  en un termini màxim de 30 dies des de la data en què aquest realitzi  la devolució i  amb el mateix mètode de pagament amb el qual l'Usuari va realitzar la compra.

Si l'Usuari va realitzar el pagament de la seva comanda a través del seu compte de client de PayPal i realitza la devolució en la nostra superfície comercial (comunicant-ho prèviament seguint els passos especificats en aquest apartat), l'Usuari haurà d'aportar qualsevol targeta bancària de la qual sigui titular perquè es procedeixi a l'ingrés de l'import de la devolució.

Si no es compleixen les condicions fixades per a la devolució i CARVIRESA no l'accepta,  el servei d'atenció al client es posarà en contacte amb l'Usuari de totes maneres, per comunicar-li els motius de la no acceptació i perquè l'Usuari comuniqui a CARVIRESA on tornar a enviar-li la comanda. En aquest cas, les despeses d'enviament correran a compte de l'Usuari.

Si l'Usuari té algun dubte sobre aquest tema, pot posar-se en contacte  a través del formulari de contacte d'aquesta web  o cridant al nostre Servei d'Atenció al client al telèfon 973-310732 i dins de l'horari de 9h a 13h i de 16h a 20 h. de dilluns a divendres.